چرا آسفالت برای جاده ها استفاده می شود؟

مزایای آسفالت

وقتی به یک جاده طولانی فکر می کنید، به احتمال زیاد یک گذرگاه سیاه که در دوردست ها محو می شود را به خاطر می آورید. آسفالت ماده ای است که در همه جا برای جاده سازی مورد استفاده قرار می گیرد و دلیل آن مقرون به صرفه بودن آسفالت نسبت به سایر گزینه هاست. آسفالت نه تنها از بتن ارزان تر است، بلکه جاده های آسفالتی سریع تر از جاده هایی که از مصالح دیگر ساخته می شوند، تکمیل شده و برای عبور و مرور باز می شوند.

اگرچه آسفالت نسبتا نرم است و در مقایسه با بتن سریع تر خراب می شود، اما تعمیر و نگهداری آن آسان تر و هزینه های آن نسبت به روسازی با بتن نیز به مراتب کمتر است.

آسفالت جاده مزایای دیگری نیز دارد. آسفالت (مانند بتن) قابل بازیافت است و می توان مجدد از آن برای روسازی جاده استفاده کرد. رانندگی بر روی آسفالت بی سروصداتر از بتن است، ممکن است متوجه این موضوع در بزرگراه هایی که از بتن ساخته شده اند، شده باشید. علاوه بر این، آسفالت در مقایسه با بتن کشش بهتری را فراهم می کند و به دلیل رنگ سیاه جاذب گرما است که باعث می شود برف و یخ ذوب شده و آب باران خیلی سریع تبخیر گردد. به عبارت دیگر، آسفالت مزایای ایمنی و همچنین مزایای اقتصادی را ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر از آسفالت میتوانید مقالات “آسفالت چیست” و “ترکیبات آسفالت” را نیز مطالعه کنید.

منبع : britannica.com

مطالب مرتبط